O autorke 

Ahoj, volám sa Patrícia a stojím za knihou Čierna mačka nosí šťastie. 

Hoci hlavnou postavou knižky je čierne mačiatko, doma, paradoxne, čiernu mačku nemám. Niekoľko tigríkov a k tomu pár bielokožuchových, čo sa k nám svojvoľne prikmotrili, tvoria našu svorku. Verím, že mačky dokážu človeku ponúknuť hlboké priateľstvo a že za ich veľkými očami sa rozprestiera hlboký nepreskúmaný svet.

Život so zvieratami človeka mnohému naučí. No najmä to, že zvieratá to s ľuďmi vôbec nemajú ľahké. A tak, hoci nie som členom žiadneho združenia ani útulku, tak ako iste aj mnohí z vás, aj ja sa snažím prispieť k ich lepšiemu životu. 

Až príliš často sa stretávame s nevraživosťou voči mačkám či k úplnej neúcte voči ich životu. O to viac, keď má mačka čierny kožuch. Stále tu v niektorých mysliach, dokonca aj mladých "rozhľadených" ľudí, panujú povery, že čierna mačka nosí smolu. Keď vám čierna mačka prejde cez cestu, prináša to nešťastie. Ale prečo? Prečo ich ľudia nenávidia, a čo je horšie, častokrát im úmyselne ubližujú? 

Príbeh čierneho mačiatka však nevznikol kvôli postoju ľudí k čiernym mačkám.  

Vznik príbehu 

Príbeh čierneho mačiatka vznikol na základe skutočného príbehu, ktorý, paradoxne, odštartovala mačka biela. Príbehu, ktorý nemal šťastný koniec. Príbehu, v ktorom chlad neznámej ruky siahol na spoločné šťastie mačky a človeka. Hoci to nebol môj vlastný príbeh, niesol sa ťažko. A ako to už častokrát býva, keď človek nevie stráviť bezmocnosť a zlo, príde na rad papier a pero. 


Verše veršované 

Prvé napísané verše boli reakciou na bezmocnosť a neprávosti, ktoré sa udiali. No keď sa text začal nabaľovať, príbeh začal nadobúdať knižnú podobu. A prečo veršovaná forma? 

Pretože občas mám pocit, že z nášho hovoreného prejavu sa strácajú krásne slová našej peknej slovenčiny. Máme bohatý rozmanitý jazyk, tak prečo ho nepoužívať?   

Cesta knižky 

Trvalo dlho, kým knižka prešla od prvých veršov do ucelenej knižnej podoby. Cez korektúry, cez ruky ilustrátorky až prípravu do tlače. Veľakrát som premýšľala, či má celý tento proces význam. Veľakrát som si hovorila, či nie je zbytočné písať knižku o čiernom mačiatku. Koho bude tento príbeh zaujímať? Má to vôbec význam? 

Zakaždým, naozaj zakaždým, keď som si kládla túto otázku, mi čierna mačka prešla cez cestu. A zakaždým mi tá čierna mačka dodala nádej a odvahu. Veď kvôli nim sa oplatí bojovať o ich životy, práva a dôstojný život každý jeden deň. Do knižky som vložila svoju lásku k zvieratám a tak dúfam, že aj tento malý príbeh sa pričiní k tomu, aby  príbehy mačiek, podobné či rôzne od príbehu čierneho mačiatka, nezostali zabudnuté. Aby ste aj vy v ťažkých chvíľach cítili, že v tom nie ste sami a podobné trápenia prežívame viacerí. Aby príbehy mačiek boli hnacím motorom v boji proti neprávostiam. Aby boli súčasťou zmeny v zaobchádzaní so zvieratami, po ktorej tak všetci túžime.